ધોધમાર વરસાદથી મહેસાણામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, ગોઝારીયા-મહેસાણા રોડ પર પાણી ભરાયા

ધોધમાર વરસાદથી મહેસાણામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, ગોઝારીયા-મહેસાણા રોડ પર પાણી ભરાયા Source link

Read more