ગુજરાત અનલોક 3માં કઈ આઠ બાબતોમાં લોકડાઉન યથાવત? જાણો

રાજ્ય સરકારે અનલોક-3નીગાઈડલાઈન કરી જાહેર 1 ઓગસ્ટથી રાત્રી કર્ફ્યૂ સંપૂર્ણ પણ મુક્તિની જાહેરાત રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખુલ્લી રહી

Read more