100 વર્ષના ઇતિહાસમાં અમેરિકાના પટેલ સમાજમાં પ્રથમ વખત બન્યું એવું કે જાણીને થશે ગર્વ

અમેરિકાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર મહિલાની પ્રમુખ પદે નિમણૂંક નેન્સી પટેલની લેઉવા પટેલ સમાજના પ્રમુખ તરીકે નિમણૂંક 31 વર્ષથી અમેરિકામાં

Read more