કેમ કોંગ્રેસના નેતા અહેમદ પટેલે PM મોદીને લખ્યો પત્ર? શુ કરી રજૂઆત?

કોંગ્રેસ નેતા અહેમદ પટેલનો PM મોદીને પત્ર ગુજરાતમાં ટેસ્ટિંગ વધારવા કરી રજૂઆત જિલ્લા મથકો પર ટેસ્ટિંગ સેન્ટર બને: અહેમદ પટેલ

Read more