પાટણઃ સગીરા પર બળાત્કાર ગુજારનારા 5 હવસખોરે છોકરીની બહેનપણી પર પણ ગુજાર્યો બળાત્કાર

<strong>પાટણઃ</strong> સરસ્વતી તાલુકાના પાંચ શખ્સો દ્વારા સગીરા પર બળાત્કાર ગુજાર્યા પછી તેની બહેનપણી પર પણ બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાના ઘટના સામે

Read more