આનંદીબેનની રાજ્યપાલ તરીકે MPથી UPમાં બદલી, રાષ્ટ્રપતિએ 6 રાજ્યોના ગવર્નર નિમ્યા

આ સાથે રાષ્ટ્રપતિએ અન્ય 4 રાજ્યમાં પણ નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક કરી છે. ફાગુ ચૌહાણ બિહારના નવા ગવર્નર, લાલજી ટંડનની મધ્યપ્રદેશના

Read more