મહેસાણાના કડી-નંદાસણ રોડ પર પડેલા મસમોટા ખાડાના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી, જુઓ વીડિયો

મહેસાણાના કડી-નંદાસણ રોડ પર પડેલા મસમોટા ખાડાના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી, જુઓ વીડિયો    Source link

Read more