સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની સૂચક ટ્વિટ : ગુજરાતમાં આનંદીબેન CM તરીકે પાછા આવે તો કોરોના કાબૂમાં આવી જાય

મોદી સરકારની ટીકા કરવાની હોય કે ભાજપના મોવડી મંડળને સાચું પરખાવી દેવાનું હોય ત્યારે બેઝીઝક કહી દેતા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વિટ

Read more