ઉના નજીક બાવળનાં જંગલમાં અચાનક ભભૂકી ભીષણ આગ

– નાલીયા માંડવીથી અહેમદપુર – માંડવી વચ્ચે આગજની – તેજ પવનને કારણે ઝડપથી પ્રસરેલી આગથી 25 વિઘા જેટલી જમીનમાં બાવળો

Read more