મહેસાણાઃ કડીના સુજાતપુરા ગામ પાસેના મુખ્ય પુલ પર ગાબડું પડ્યુ, જુઓ વીડિયો

મહેસાણાઃ કડીના સુજાતપુરા ગામ પાસેના મુખ્ય પુલ પર ગાબડું પડ્યુ, જુઓ વીડિયો Source link

Read more