ગુજરાતમાં મેઘમહેરને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી: ઉ.ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને કહ્યુ…

રાજ્યમાં વરસાદને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશેઃ અંબાલાલ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં  મધ્યમ વરસાદ રહેશેઃ અંબાલાલ

Read more