કડવા પાટીદાર છું એટલે કડવો લાગુ છું, ફરી એક વખત અલગ મૂડમાં દેખાયા: નીતિન પટેલ

હું હંમેશા સત્ય બોલવા માટે ટેવાયેલો છું-નીતીન પટેલ  દવાઓ કડવી હોય પણ રોગ મુક્ત કરે છે-નીતીન પટેલ  ક્યારેક મારુ બોલેલું

Read more