તબિયત સારી હોવા છતાં NSUIના કાર્યકર્તાઓને હોસ્પિટલમાં રહી રાજકારણ રમવું છેઃ જીતુ વાઘાણી

હોસ્પિટલમાં રહીને રાજકારણ રમવુંઃ વાઘાણી કોંગ્રેસના NSUIમાં ભાંગફોડ કરનારા તત્વોની ભરતીઃ વાઘાણી નિખિલ સવાણીને ડિસ્ચાર્જ કરાયાં જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યુ હતું

Read more