ટેક્નોલોજી / સાયબર ક્રાઈમની કાળી દુનિયાઃ 40થી વધુ લોકોએ ઓનલાઈન ગુમાવ્યા કરોડો રૂપિયા

હાલ દુનિયાની તમામ માહિતી આંગળીના ટેરવા ઉપર છે એ જ રીતે તમારી માહિતી પણ વિશ્વના ટેરવા ઉપર છે. કોઈ પણ

Read more

શુક્રવારથી 3 દિવસ માટે સરકારની તમામ ઓનલાઈન સેવાઓ બંધ, 300થી વધુ વેબસાઈટને અસર?

સરકારી કામ કરવા માટે ઓનલાઈન વેબસાઈટ કે, એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે માથા સમાચાર મળી રહ્યા છે. હવે તેઓ ત્રણ

Read more