શેરડીના 24 કરોડ ન ચૂકવાતા નર્મદા સુગરના ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલે વડોદરા સુગરના કસ્ટોડિયન પદેથી રાજીનામુ

શેરડીના નાણાં ન મળતા 3 દિવસથી ખેડૂતો પ્રતિક ઉપવાસ પર બેઠા છે ગંધારા સુગરમાં ખેડૂતોએ વર્ષ 2018-19માં 2 લાખ ટન

Read more