ઉમિયા ધામમાં એક હજાર કરોડ રુપિયાના ખર્ચે બનશે ભવ્ય મંદિર

ગુજરાતના ઉમિયા ધામમાં એક હજાર કરોડ રુપિયાના ખર્ચે બનશે ભવ્ય મંદિર 100 મીટર ઉંચા મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ફેબ્રુઆરી 2020 શરુ

Read more

ભાવનગર : વિક્ટોરીયા પાર્કનુ નામ સ્વામી વિવેકાનંદ કરવાની માંગ

રાજ્યના વન મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવાએ ભાવનગરના વિક્ટોરીયા પાર્ક ખાતે સોવેનિયર શોપનુ ઉદઘાટન કર્યું હતું અને જણાવ્યુ હતુ કે સમગ્ર ગુજરાતમા શહેરની

Read more