ખેડૂતો માત્ર ખેતીના કારણે જ નહીં, પણ જુદા-જુદા કારણોસર આપઘાત કરે છે: નીતિન પટેલ

રાજ્ય સરકાર દ્બારા ખેડૂતોને વરસાદના કારણે થયેલી નુકસાનીનું વળતર ચૂકવવા માટે 700 કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ ફાળવવામાં આવ્યું છે. હવે કોંગ્રેસના

Read more