જીતુ વાઘાણી ગીરના જંગલમાં એવી જગ્યાએ પહોંચ્યા કે કોંગ્રેસને બોલવાનો મોકો મળી ગયો

વિવાદનો મધપૂડો છંછેડાયો વાયરલ થયેલી તસવીરોમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણી સીટ બેલ્ટ વગર જીપ્સી હંકારતા હોવાથી કાયદોનો ભંગ થયો

Read more